Archiwum 30 Czerwiec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 979 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 978 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 925 z 1951

  Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1951 r. o taryfie morskich opłat portowych.

 • Monitor Polski Poz. 863 z 1951

  Uchwała nr 395 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie określenia zakresu obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne państwowych gospodarstw rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 858 z 1951

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 809 z 1951

  Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie szczegółowego przebiegu granicy miasta stołecznego Warszawy i powiatu warszawskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania gromad do stref ekonomicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zakresu i trybu działania obywatelskich komisji podatkowych dla celów podatku gruntowego oraz sposobu wynagradzania członków tych komisji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1951 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zawieszenia na rok 1951 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1951.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1951.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1951.

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 1951

  Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 1951

  Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym.