Archiwum 18 Lipiec 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1188 z 1951

  Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.

 • Monitor Polski Poz. 1056 z 1951

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

 • Monitor Polski Poz. 890 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Zakładu Dendrologii i Pomologii.

 • Monitor Polski Poz. 887 z 1951

  Uchwała nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych.

 • Monitor Polski Poz. 886 z 1951

  Uchwała nr 490 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrowi Kultury i Sztuki na okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.

 • Monitor Polski Poz. 885 z 1951

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Badań Literackich.

 • Monitor Polski Poz. 879 z 1951

  Uchwała nr 505 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie dopuszczalności przedłużenia pobierania dodatku przejściowego za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydium i pracowników na stanowiskach kierowniczych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.

 • Monitor Polski Poz. 866 z 1951

  Uchwała nr 493 Prezydium Rządu z dnia 18 lipca 1951 r. o zmianie uchwały nr 304 Prezydium Rządu z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie trybu zatwierdzania cen na artykuły produkcji spółdzielczej.

 • Monitor Polski Poz. 864 z 1951

  Uchwała nr 510 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o zmianie instrukcji nr 7 w sprawie zakresu spraw objętych terenowymi planami gospodarczymi oraz trybu składania projektów tych planów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dendrologii i Pomologii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badań Literackich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników terenowych organów Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1951

  Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 1951

  Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Akademii Wojskowo-Politycznej.