Archiwum 2 Sierpień 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 1951

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 1951 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 1951

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zniesieniu obowiązku ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zmianie ustawy o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1951

  Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".