Archiwum 8 Sierpień 1951

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 964 z 1951

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1951 r. wprowadzające zmiany w jednolitych planach kont obowiązujących w roku 1951.

  • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 1951

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1951 r. w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży.