Archiwum 16 Październik 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1408 z 1953

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

 • Monitor Polski Poz. 1373 z 1953

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 1358 z 1953

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1357 z 1953

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1356 z 1953

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1953 r. w sprawie organizacji studiów w wyższych szkołach sztuk plastycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 238 z 1953

  Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Rolnictwa z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 1953

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 1953 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Olsztynie i Rzeszowie.