Archiwum 24 Październik 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1439 z 1953

    Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Kolei.

  • Monitor Polski Poz. 1360 z 1953

    Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Leśnictwa.