Archiwum 16 Listopad 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1481 z 1953

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zniesienia na terenie m. st. Warszawy oraz niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

 • Monitor Polski Poz. 1426 z 1953

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna, ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych oraz maszyn, urządzeń i sprzętu do robót budowlanych i montażowych.

 • Monitor Polski Poz. 1425 z 1953

  Zarządzenie nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 1417 z 1953

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 1414 z 1953

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia delegatur okręgowych Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, ich organizacji i zakresu działania.

 • Monitor Polski Poz. 928 z 1954

  Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrotu opakowaniami w branży naftowej stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 242 z 1953

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przymusowego usuwania osób nieuprawnionych z kwater wojskowych.