e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Luty 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 534 z 1953

  Instrukcja Ministra Rolnictwa z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania wojewódzkich zarządów urządzeń rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 469 z 1953

  Instrukcja Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie doboru kandydatów na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 300 z 1953

  Uchwała nr 170 Prezydium Rządu z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie zasad przyznawania premii bilansowej pracownikom finansowo-księgowym za terminowe złożenie prawidłowo sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego.

 • Monitor Polski Poz. 285 z 1953

  Uchwała nr 152 Prezydium Rządu z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie warunków i trybu nadawania przez akademie wojskowe dyplomów i tytułów.

 • Monitor Polski Poz. 284 z 1953

  Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.

 • Monitor Polski Poz. 283 z 1953

  Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie uzupełnienia wykazu szkół wyższych, uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk.

 • Monitor Polski Poz. 282 z 1953

  Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych, podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia oraz Sprawiedliwości, których absolwenci podlegają w 1953 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 275 z 1953

  Uchwała nr 160 Prezydium Rządu z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie doboru kandydatów z zakładów pracy i spółdzielni produkcyjnych na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.