e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Marzec 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 838 z 1953

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie cen rzemieślniczych usług remontowo-budowlanych.

 • Monitor Polski Poz. 742 z 1953

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie cen usług rzemieślniczych.

 • Monitor Polski Poz. 357 z 1953

  Uchwała nr 196 Prezydium Rządu z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie wywożenia gruzu z nieruchomości miejskich zarządzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie uporządkowania tych nieruchomości.

 • Monitor Polski Poz. 356 z 1953

  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Państwa dotacji dla instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalno-oświatowych.

 • Monitor Polski Poz. 355 z 1953

  Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Monitor Polski Poz. 336 z 1953

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie rozdziału skór twardych przeznaczonych na naprawę obuwia.

 • Monitor Polski Poz. 332 z 1953

  Uchwała nr 182 Prezydium Rządu z dnia 14 marca 1953 r. rozciągająca uchwałę nr 15 z dnia 3 stycznia 1953 r. na nauczycieli szkół i zakładów rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 331 z 1953

  Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zmiany statutu Centralnego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej.

 • Monitor Polski Poz. 330 z 1953

  Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie likwidacji Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 329 z 1953

  Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 328 z 1953

  Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie dodatku do uposażenia pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicą.

 • Monitor Polski Poz. 327 z 1953

  Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie podporządkowania Instytutu Torfowego Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Monitor Polski Poz. 298 z 1953

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 297 z 1953

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 296 z 1953

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 295 z 1953

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 1953

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych lub służbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w przemyśle młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekroczyli 16 lat życia.