Archiwum 23 Kwiecień 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 799 z 1953

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 23 kwietnia 1953 r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zamienników na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych za 1952 r.

 • Monitor Polski Poz. 798 z 1953

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 23 kwietnia 1953 r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zamienników na poczet obowiązkowych dostaw ziemniaków ze zbiorów 1952 r.

 • Monitor Polski Poz. 797 z 1953

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 23 kwietnia 1953 r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zamienników na poczet obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1952 r.

 • Monitor Polski Poz. 648 z 1953

  Uchwała Rady Państwa z dnia 23 kwietnia 1953 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 1953

  Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 1953

  Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 1953

  Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 1953

  Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1953

  Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych