Archiwum 4 Kwiecień 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 474 z 1953

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany taryfy morskich opłat portowych.

 • Monitor Polski Poz. 465 z 1953

  Uchwała nr 249 Prezydium Rządu z dnia 4 kwietnia 1953 r. zmieniająca uchwałę nr 827 Prezydium Rządu w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 463 z 1953

  Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. o uzupełnieniu uchwały z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie ustanowienia państwowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie nauki, postępu technicznego i sztuki oraz trybu ich przyznawania.

 • Monitor Polski Poz. 462 z 1953

  Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie warunków dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planie budownictwa na rok 1953.

 • Monitor Polski Poz. 454 z 1953

  Uchwała nr 251 Prezydium Rządu z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany zasad finansowania kosztów utrzymania wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw terenowych.

 • Monitor Polski Poz. 453 z 1953

  Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie rozliczeń banków państwowych z budżetem centralnym z tytułu wpłat i pokrywania strat.

 • Monitor Polski Poz. 452 z 1953

  Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych.

 • Monitor Polski Poz. 451 z 1953

  Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym i budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i pokrywania strat oraz z tytułu środków obrotowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1953

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.