Archiwum 26 Wrzesień 1953

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1953

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia.