Archiwum 30 Październik 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1695 z 1954

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1954.

 • Monitor Polski Poz. 1644 z 1954

  Uchwała nr 757 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie obowiązku sporządzania i dostarczania dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury technicznej.

 • Monitor Polski Poz. 1625 z 1954

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 1553 z 1954

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 października 1954 r. w sprawie zwrotu pojemników do przewozu cegły.

 • Monitor Polski Poz. 1501 z 1954

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1954 r. w sprawie składu, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 • Monitor Polski Poz. 1499 z 1954

  Uchwała nr 740 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1954

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie powołania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.