Archiwum 24 Grudzień 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1709 z 1954

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 1708 z 1954

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 57 z 1955

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, zabezpieczania i spłaty pożyczek na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 1955

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie zakazu wywożenia koleją kruszywa naturalnego poza granice niektórych województw.

 • Monitor Polski Poz. 46 z 1955

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu proszowickiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1955

  Zarządzenie nr 314 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie wskaźników zwiększenia kosztów budownictwa w okresie zimowym 1954/1955 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.