Archiwum 24 Luty 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 432 z 1954

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej przez Zakład Sieci Cieplnej Warszawa w budowie do celów ogrzewania.

 • Monitor Polski Poz. 354 z 1954

  Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie prac przygotowawczych do powołania gromadzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 58 z 1955

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi dla statków morskich, uprawiających żeglugę międzynarodową pod banderą polską.

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 1954

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1954

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 1954

  Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie dokumentów dla samolotowych pilotów sportowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 1954

  Dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych.