Archiwum 1 Marzec 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 434 z 1954

    Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 marca 1954 r. w sprawie ustanowienia egzaminu kwalifikacyjnego dla pracowników państwowej służby weterynaryjnej celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie technika weterynarii.

  • Monitor Polski Poz. 406 z 1954

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1954 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych podań i świadectw od opłaty skarbowej.