Archiwum 2 Marzec 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 471 z 1954

  Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie trybu, terminów i form sporządzania faktur przez "Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Poszukiwawczych i Odkrywkowych Kamieniołomów Drogowych" za roboty geologiczno-poszukiwawcze i odkrywkowe.

 • Monitor Polski Poz. 424 z 1954

  Uchwała Rady Państwa z dnia 2 marca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 398 z 1954

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych (techników) podległych Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 1954

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.