Archiwum 24 Kwiecień 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 730 z 1954

  Uchwała Rady Państwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 652 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 651 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 650 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 643 z 1954

  Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 621 z 1954

  Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie trybu powoływania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych komisji opiniodawczych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, trybu ich postępowania oraz zasad wynagradzania członków komisji.

 • Monitor Polski Poz. 507 z 1954

  Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, których zajmowanie wyłącza właściwość zakładowych komisji rozjemczych w sporach ze stosunku pracy.

 • Monitor Polski Poz. 505 z 1954

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 504 z 1954

  Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1954

  Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 1954

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii przedsiębiorstw uspołecznionych spod działania przepisów dekretu o zakładowych komisjach rozjemczych oraz rozciągnięcia przepisów dekretu na państwowe gospodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 1954

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie składu, sposobu powoływania i funkcjonowania zakładowych komisji rozjemczych i komisji rozjemczych przy terenowych organach związków zawodowych oraz trybu postępowania przed tymi komisjami i trybu postępowania odwoławczego.