Archiwum 12 Maj 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 880 z 1954

  Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu złotoryjskiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

 • Monitor Polski Poz. 748 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 747 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 746 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 745 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 744 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 743 z 1954

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 672 z 1954

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 12 maja 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 grudnia 1953 r. w sprawie podziałów globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1954.

 • Monitor Polski Poz. 667 z 1954

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 maja 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia listy towarów, dla których kolej obowiązana jest podstawiać wagony na podstawie planów pięciodniowych bez zamówienia.

 • Monitor Polski Poz. 666 z 1954

  Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 1954

  Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1954 r. - Statut "Medalu 10-lecia Polski Ludowej".

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1954

  Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gazowniczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1954

  Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 1954

  Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o odznaczeniu "Medal 10-lecia Polski Ludowej".

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 1956

  Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisana w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.