Archiwum 15 Czerwiec 1954

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 834 z 1954

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek i świadczeń przy ubezpieczeniu pracowników rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 799 z 1954

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego obowiązkowej terenowej straży pożarnej.

 • Monitor Polski Poz. 797 z 1954

  Zarządzenie nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 1954

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 1954

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 1954

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.