Archiwum 21 Styczeń 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 95 z 1955

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1954 r. w sprawie gospodarowania żelastwem użytkowym.

 • Monitor Polski Poz. 94 z 1955

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 stycznia 1955 r. w sprawie organizacji opieki zakładu pracy nad realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego przyzakładowego.

 • Monitor Polski Poz. 85 z 1955

  Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1955 r. w sprawie przekazania Ministerstwu Budownictwa Przemysłowego szkół podległych Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.