Archiwum 29 Styczeń 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 126 z 1955

  Uchwała nr 51 Prezydium Rządu z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie dodatków na roboty wykonywane w warunkach zimowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1955

  Uchwała nr 67 Prezydium Rządu z dnia 29 stycznia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1955

  Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych w protezy i środki pomocnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 1955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wnoszenia i popierania oskarżenia przez organy administracji państwowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 28 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wstępu na nieruchomości w celu poszukiwania złóż kopalin.