Archiwum 31 Grudzień 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 228 z 1956

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 376 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy.

 • Monitor Polski Poz. 221 z 1956

  Uchwała nr 1066 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 1956

  Uchwała nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Poz. 122 z 1956

  Uchwała nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzania katalogów scalonych norm kosztorysowych.

 • Monitor Polski Poz. 109 z 1956

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zaniechania udzielania kredytu gwarancyjnego przez banki specjalne przedsiębiorstwom wykonawstwa inwestycyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 48 z 1956

  Uchwała nr 1036 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia rezerw na pokrycie należności z tytułu niedoborów materiałowo-towarowych w przedsiębiorstwach uspołecznionych.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1956

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia obowiązujących wzorów wniosków o wpisanie nowej odmiany rośliny uprawnej do rejestru odmian oryginalnych i wniosków o zaliczenie odmiany do odmian selekcjonowanych oraz ustalenia norm ilości nasion, jakie hodowca powinien wytworzyć przed złożeniem wniosku.

 • Monitor Polski Poz. 42 z 1956

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia cen zbytu na wyroby nietypowe i nietypowe roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Maszynowego i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 30 z 1956

  Uchwała nr 1061 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie stopni i odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie Ministerstwa Kolei.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1956

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie trybu rozdziału materiałów przeznaczonych na zaopatrzenie zakładów usługowych prowadzonych przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej i indywidualnych rzemieślników w roku 1956.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1956

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 1956

  Zarządzenie nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla przeliczenia wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych na poziom cen 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1956

  Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 2 z 1956

  Zarządzenie nr 400 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie wskaźników dodatkowych kosztów budownictwa w okresie zimowym 1955/1956 r.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 1956

  Uchwała Nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle chemicznym.