Archiwum 4 Luty 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 239 z 1955

    Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 lutego 1955 r. uchylające zarządzenie z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw podległych Centralnemu Zarządowi Handlu Artykułami Fotograficznymi i Precyzyjno-Optycznymi do skupu kaset po filmach małoobrazkowych u osób nie wymienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.