Archiwum 1 Kwiecień 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 556 z 1955

    Uchwała Rady Państwa z dnia 1 kwietnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

  • Monitor Polski Poz. 462 z 1955

    Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 1 kwietnia 1955 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów, referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych.

  • Monitor Polski Poz. 313 z 1955

    Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 maja 1953 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych maszyn biurowych.