Archiwum 18 Czerwiec 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 720 z 1955

  Uchwała nr 485 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uprawnień członków terenowych ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych w związku z powołaniem na szkolenie pożarnicze.

 • Monitor Polski Poz. 719 z 1955

  Uchwała nr 483 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie zasad zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz cen zakupu tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1956 i lat następnych.

 • Monitor Polski Poz. 714 z 1955

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 18 czerwca 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen na żelastwo użytkowe.

 • Monitor Polski Poz. 710 z 1955

  Uchwała nr 488 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie ustanowienia Dni Morza oraz honorowej odznaki "Zasłużony Pracownik Morza".

 • Monitor Polski Poz. 709 z 1955

  Uchwała nr 478 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie ustalenia tytułu zawodowego nadawanego po ukończeniu studiów I stopnia oraz warunków i trybu jego nadawania na kierunkach technicznych i rolniczych szkół wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 708 z 1955

  Uchwała nr 473 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie pobierania opłat za opiniowanie kalkulacji cen artykułów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 152 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych.