Archiwum 1 Lipiec 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 876 z 1955

    Zarządzenie Ministra Górnictwa Węglowego z dnia 1 lipca 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1954 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Górnictwa Węglowego, świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 1955

    Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lipca 1955 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.