Archiwum 30 Sierpień 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 946 z 1955

    Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 30 sierpnia 1955 r. w sprawie obrotu zwierzętami rzeźnymi.

  • Monitor Polski Poz. 941 z 1955

    Zarządzenie nr 264 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1955 r. w sprawie wykazu miejscowości, w których urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze mają obowiązek dostarczania samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego, oraz w sprawie norm wykonywania tego obowiązku.

  • Monitor Polski Poz. 934 z 1955

    Lista osób odznaczonych Medalem 10-lecia Polski Ludowej.