Archiwum 6 Sierpień 1955

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 952 z 1955

  Uchwała nr 626 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie wysokości składek ryczałtowych na ubezpieczenia społeczne za pracownice domowe oraz dozorców domowych zatrudnionych w nieruchomościach, pozostających we władaniu prywatnym.

 • Monitor Polski Poz. 943 z 1955

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.

 • Monitor Polski Poz. 933 z 1955

  Instrukcja Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie tymczasowej wzorcowej organizacji i zakresu działania wojewódzkich zarządów przemysłu oraz referatów i wydziałów przemysłu w prezydiach powiatowych (miejskich) rad narodowych.

 • Monitor Polski Poz. 923 z 1955

  Uchwała nr 611 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych.

 • Monitor Polski Poz. 908 z 1955

  Uchwała nr 612 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej.

 • Monitor Polski Poz. 907 z 1955

  Uchwała nr 610 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu rewizji norm pracy.

 • Monitor Polski Poz. 906 z 1955

  Uchwała nr 603 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.

 • Monitor Polski Poz. 905 z 1955

  Uchwała nr 602 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie przekazania agend Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie Szkole Inżynierskiej w Szczecinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 211 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 210 z 1955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów.