Archiwum 14 Styczeń 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 126 z 1956

  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1956

  Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 1956

  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 1956

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie trybu i terminów podawania wyników przeszacowania zapasów i przekwalifikowania środków pracy.

 • Monitor Polski Poz. 47 z 1956

  Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy wchodzących w skład resortu hutnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 46 z 1956

  Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie współdziałania z organami administracji celnej organów innych działów administracji państwowej oraz zakresu świadczeń innych działów administracji państwowej i przedsiębiorstw państwowych na rzecz administracji celnej.

 • Monitor Polski Poz. 41 z 1956

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie gospodarowania papierem przeznaczonym na wykonywanie druków manipulacyjnych oraz opakowań papierowych i kartonowych z nadrukiem.

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1956

  Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie stanowisk w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, na których mogą być zatrudnieni lekarze, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.

 • Monitor Polski Poz. 38 z 1956

  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie stanowisk w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, na których mogą być zatrudnione pielęgniarki, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 22 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 14 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.