e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Listopad 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1192 z 1956

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Poz. 1137 z 1956

  Uchwała nr 718 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. uzupełniająca uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

 • Monitor Polski Poz. 1045 z 1956

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 1956

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie przepisów o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o podwyższeniu i przywróceniu niektórych zaopatrzeń dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o uchyleniu ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 1956

  Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1957.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.