Archiwum 26 Listopad 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1222 z 1956

    Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie detalicznym w okresie letnim.

  • Monitor Polski Poz. 1144 z 1956

    Zarządzenie nr 343 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie zasad obliczania premii.

  • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 1956

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla tych osób, jeśli uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności.