Archiwum 22 Grudzień 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1230 z 1956

    Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.

  • Monitor Polski Poz. 1206 z 1956

    Uchwała nr 804 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie środków na rozbudowę morskiej floty handlowej.