Archiwum 16 Czerwiec 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1131 z 1956

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 1130 z 1956

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 718 z 1956

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1955 r. w sprawie wydawania zleceń na kolejowe bilety kredytowane osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej i zbioru okopowych w państwowych gospodarstwach rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 624 z 1956

  Zarządzenie Ministrów: Oświaty, Rolnictwa, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Leśnictwa, Zdrowia, Kultury i Sztuki, Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie form pracy informacyjnej o warunkach studiów wyższych, zakresu i trybu działania szkolnych komisji rekrutacyjnych oraz trybu powoływania ich członków.

 • Monitor Polski Poz. 605 z 1956

  Uchwała nr 287 Prezydium Rządu z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie powołania Komisji Rządowej do Spraw Paliw i Energii Elektrycznej.

 • Monitor Polski Poz. 604 z 1956

  Uchwała nr 298 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie utworzenia w gromadzkich radach narodowych i radach narodowych osiedli funduszów rozbudowy i konserwacji kin wiejskich.

 • Monitor Polski Poz. 590 z 1956

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.

 • Monitor Polski Poz. 582 z 1956

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie rozszerzenia zbiórki odpadków konsumpcyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle papierniczym.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 3 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.