Archiwum 18 Czerwiec 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 719 z 1956

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 609 z 1956

  Uchwała nr 406 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie specjalnego dodatku dla pracowników farmaceutycznych zatrudnionych w niektórych jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 588 z 1956

  Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie prowadzenia przez uspołecznione zakłady pracy ewidencji danych dotyczących stosunku pracowników do powszechnego obowiązku wojskowego (pomocniczej służby wojskowej kobiet).

 • Monitor Polski Poz. 574 z 1956

  Uchwała Nr 279 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie włączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych.

NA SKÓTY