Archiwum 12 Lipiec 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 733 z 1956

    Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót czerpalnych śródlądowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1956

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi.