Archiwum 31 Sierpień 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 1956

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rzepinie.

  • Dziennik Ustaw Poz. 169 z 1956

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 1956

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.