Archiwum 6 Sierpień 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 886 z 1956

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowej.

  • Monitor Polski Poz. 838 z 1956

    Uchwała nr 486 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1956 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przez studentów szkół wyższych pracy zarobkowej.

  • Monitor Polski Poz. 837 z 1956

    Uchwała nr 484 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1956 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Polskiej Akademii Nauk.