Archiwum 5 Wrzesień 1956

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 960 z 1956

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie od gradobicia ziemiopłodów kontraktowanych.

  • Monitor Polski Poz. 889 z 1956

    Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 5 września 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania czynności nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach.

  • Monitor Polski Poz. 883 z 1956

    Okólnik nr 242 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy korzystaniu z dokumentów stanu cywilnego przez urzędy, instytucje państwowe, jednostki gospodarki uspołecznionej oraz związki zawodowe.