Archiwum 4 Luty 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 83 z 1957

  Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie umorzenia należności bankowych z tytułu pożyczek udzielanych w latach 1945-1950 na odbudowę gospodarstw zniszczonych wskutek represji okupanta oraz wskutek działań wojennych na terenach przyczółkowych.

 • Monitor Polski Poz. 82 z 1957

  Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji limitowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1957

  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Szczecinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów konińskiego i słupeckiego w województwie poznańskim.