Archiwum 7 Luty 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 119 z 1957

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych.

  • Monitor Polski Poz. 85 z 1957

    Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 7 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw przemysłowych resortu energetyki.

  • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 1957

    Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.