Archiwum 14 Maj 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 296 z 1957

    Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie rozdziału mieszkań uzyskanych z budownictwa osiedlowego realizowanego przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych oraz z budownictwa rozproszonego, którego inwestorem bezpośrednim są prezydia rad narodowych.

  • Monitor Polski Poz. 257 z 1957

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup podatników.

  • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 1957

    Oświadczenie Rządowe z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1956 r.