Archiwum 23 Maj 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 313 z 1957

  Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

 • Monitor Polski Poz. 303 z 1957

  Uchwała nr 176a Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w spółdzielniach zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców w zakresie mechanizacji i racjonalizacji.

 • Monitor Polski Poz. 302 z 1957

  Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zasad współdziałania Związku Spółdzielni Spożywców i jego terenowych organów samorządu spółdzielczego z organami administracji państwowej.

 • Monitor Polski Poz. 288 z 1957

  Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków technicznych do uposażeń pracowników legalizacyjnych terenowych organów administracji miar.

 • Monitor Polski Poz. 287 z 1957

  Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników legalizacyjnych terenowych urzędów miar za pracę poza normalnymi godzinami urzędowania.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie określenia dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tabeli stanowisk służbowych, kwot miesięcznego uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk, zasad zaszeregowania oraz dodatków do uposażenia.

 • Monitor Polski Poz. 279 z 1957

  Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. o komisjach do walki ze spekulacją i nadużyciami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 222 z 1957

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 1958

  Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na przedsiębiorstwa usługowo-transportowe resortu żeglugi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie zmiany taryfy celnej przywozowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 1959

  Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.