Archiwum 28 Maj 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 347 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 maja 1954 r. w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów, za ocenę prac dyplomowych oraz za czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do wyższych szkół artystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 299 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

 • Monitor Polski Poz. 294 z 1957

  Instrukcja Ministra Finansów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie sposobu rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 140 z 1957

  Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 1957

  Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1957

  Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1957

  Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 130 z 1957

  Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej.