Archiwum 19 Czerwiec 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 320 z 1957

    Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1957 r. zmieniające zarządzenie nr 50 z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.