Archiwum 12 Sierpień 1957

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 445 z 1957

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie hurtowym w okresie letnim oraz przy składowaniu w chłodniach.

 • Monitor Polski Poz. 424 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie gospodarowania artykułami papierniczymi.

 • Monitor Polski Poz. 423 z 1957

  Uchwała nr 326 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie rozszerzenia przywilejów dla pracowników górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 400 z 1957

  Uchwała nr 313 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie opłat za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 207 z 1957

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie określenia drobnych zakładów przemysłowych i małych pensjonatów oraz zasad przeznaczenia do sprzedaży terenów na gospodarstwa warzywnicze i ogrodnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 206 z 1957

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 201 z 1957

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 1957

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie odszkodowań za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.