e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Styczeń 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 47 z 1960

    Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1960 r. w sprawie wprowadzenia i trybu wydawania kart turystycznych.

  • Monitor Polski Poz. 46 z 1960

    Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1960 r. o zmianie uchwały nr 232 z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowego.