Archiwum 19 Grudzień 1960

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 426 z 1960

  Uchwała nr 424 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie trybu zawiadamiania nadrzędnych organów administracyjnych o niezałatwieniu sprawy w terminie przepisanym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 324 z 1960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1961

  Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania rocznych planów techniczno-ekonomicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1961

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1961

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych.