Archiwum 6 Październik 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 351 z 1961

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie utworzenia w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.

 • Monitor Polski Poz. 336 z 1961

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym.

 • Monitor Polski Poz. 331 z 1961

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 1961

  Rozporządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów.