Archiwum 4 Listopad 1961

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 396 z 1961

    Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie instrukcji dotyczącej trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych.

  • Monitor Polski Poz. 390 z 1961

    Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami.

  • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 1961

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.